Tennishal Almelo
 

Voorwaarden

  • Het is verplicht voor indoor tennis geschikt schoeisel te dragen in de hal.
  • Een aantal minuten na afloop van het gereserveerde tijdvak dooft de verlichting. De baan dient tijdig te worden verlaten. Bij het betreden en verlaten van de baan dient rekening gehouden te worden met spelers op de andere banen.
  • Baanverlichting schakelt automatisch. Mankementen kunnen gemeld worden aan de bar, of via info@tennishalalmelo.nl.
  • Als de seizoenshuurder op een gereserveerd tijdvak om wat voor reden niet kan spelen, dan kan dit tijdvak niet ingehaald, of geruild worden. Het staat de huurder wel vrij anderen te laten spelen op het gereserveerde moment.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan reserveringen uit het verleden. Tennishalalmelo.nl zal altijd haar uiterste best doen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van huurders. Spelers die al jaren op hetzelfde tijdstip spelen zullen we met plezier op dat tijdstip inplannen.
  • De hal wordt periodiek gestofzuigd. Ingeval het stofzuigen in een bijzonder geval tijdens een gereserveerd tijdvak plaatsvindt dient de partij op een andere tennisbaan te worden voortgezet. De schoonmaker overlegt hierover dan met de spelers.
  • Aan het gebruik van kleedkamers, douches en toiletten kunnen geen rechten worden ontleend. Er vind geen restitutie van baanhuur plaats ingeval kleedkamer of douche niet gebruikt kan worden.
  • Tennishalalmelo.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van, of schade aan eigendommen van huurders. Het achterlaten van kleding of andere eigendommen in de kleedkamers is volledig op eigen risico.
  • Het is niet toegestaan de tennisbanen, kleedkamers, douches of toiletten op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn. Schade als gevolg van vandalisme of oneigenlijk gebruik van de eigendommen van tennishalalmelo.nl zal worden verhaald.
  • Deze huurvoorwaarden en algemene voorwaarden zijn van kracht.